Maksa par pakalpojumu sniegšanu 1 stundas braucienam

(grupā - ne vairāk kā 25 personas):

maksa kapteinim

EUR 50,00

maksa gidei*

EUR 20,00

maksa muzikantam

EUR 20,00

Samaksa veicama ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā.

* Gida pakalpojumi pieejami latviešu, angļu un krievu valodā.