Maksa par pakalpojumu sniegšanu 1 stundas braucienam

(grupā - ne vairāk kā 25 personas):

maksa kapteinim

EUR 35,00

maksa gidei

EUR 15,00

EUR 20,00*

maksa muzikantam

EUR 10,00

Samaksa veicama ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā.

* Ekskursija angļu vai krievu valodā 1 stundas garumā.


 .